x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOITA02 Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu eettisen käsitteistön käyttöön terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikan alueella, oppii argumentaatiovalmiuksia ja saa valmiuksia osallistua ajankohtaiseen terveydenhuollon ja terveyden edistämisen eettiseen keskusteluun.

Sisältö

Eettinen käsitteistö, ajankohtaiset terveyden edistämisen ja terveystutkimuksen teemat sekä siihen liittyvä eettinen keskustelu.

Toteutustavat

Pienryhmätapaamiset, verkkotyöskentely ja itsenäinen työskentely. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä terveystieteiden yliopistoverkoston (TerveysNet) kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Perehtyminen verkossa oleviin johdantoluentoihin ja opetusmateriaaliin, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun. Esseen laatiminen.
Kirjallisuus: Ajankohtaiset artikkelit ja muu kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Syyslukukausi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö