x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEDS2MC Multimodaalinen mediamaisema 5 op

Yleiskuvaus

Luento ja/tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava käsitys nykyisen multimodaalisen mediamaiseman tuotannosta (printtimedia, sähköinen media, digitaalinen media) ja maiseman historiallisesta kehityksestä ja hän kykenee tarkastelemaan maiseman osa-alueita sekä erityisyydessään että niiden suhteissa toisiin osa-alueisiin.

Sisältö

Luentoja ja/tai kirjallisuutta, jotka suoritetaan tenttimällä ja/tai essein.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Finnegan: Communicating. The Multiple Methods of Human Interconnection (2002) JA kaksi seuraavista: Fornäs et al.: Consuming Media (myös verkkoversiona yliopiston kirjastossa)(2007), Kress: Literacy in the New Media Age (myös verkkoversiona yliopiston kirjastossa)(2003), Ventola & al. (toim.): Perspectives on multimodality (2004).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö