x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEDS3 Projektiopinnot 10 op
Vastuutaho
Tiedotusoppi
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistumiseen edellytettävät opinnot vaihtelevat riippuen kurssin projektista ja teemasta. Ks. tarkemmin kunkin vuoden opetusohjelma ja laitoksen verkkosivut.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot jostakin viestintätutkimuksen tai journalismin erityiskysymyksestä ja hänellä on taito työskennellä ryhmässä, jolla on yhteinen tutkimusintressi tai kehitystavoite.

Sisältö

Projektiopintojen teemat vaihtelevat vuosittain. Ne voivat olla niin viestintätutkimukseen kuin journalismin käytännön kehitystyöhön liittyviä hankkeita.

Toteutustavat

Projektityöskentely tapahtuu yleensä pienryhmissä (60 t). Opintojakson yhteydessä suoritetaan teemaan liittyvää kirjallisuutta projektin opettajan osoittamalla tavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava ja suoritettava materiaali määräytyy kunkin projektin vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojaksoon voi sisällyttää opintoja joko tiedotusopissa, Tampereen yliopiston muissa oppiaineissa tai muissa yliopistoissa tarjolla olevista, vähintään aineopintotasoisista kursseista, jotka sisällytetään pääaineopintoihin. Myös ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan käyttää hyväksi valinnaisina opintoina. Vaihtoehtoina ovat myös tutorointi ja vapaaehtoistyö, joista tarkemmat ohjeet laitoksen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö