x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEDAJ3 Visuaalinen journalismi 5 op
Vastuutaho
Tiedotusoppi
Edeltävät opinnot
TIEDAJ1 (Ei koske Journalistiikan maisteriopiskelijat II:n opiskelijoita.)
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva visuaalisesta journalismista ja sen ilmaisullisista mahdollisuuksista. Hän on saanut perusvalmiudet kameran käsittelyyn ja lehtikuvatuotantoon. Hän hallitsee taitto-ohjelman ja lehtitaiton perusteet.

Sisältö

Kurssilla opitaan käytännön taitoja ja visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, ajattelua ja ammattikäytänteitä. Käytännön harjoitukset järjestetään valokuvauksesta, taitosta ja kuvatuotannosta. Kaikki harjoitukset on kiinteästi linkitetty kurssin luentosarjaan.

Toteutustavat

Luennot (30 t), harjoitukset pienryhmissä ja itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät (50 t). Kahden ensimmäisen periodin aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille ja harjoitusryhmiin sekä tekemällä niissä annetut tehtävät. Lisäksi opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa opetusta ja omia ajatuksia peilataan vähintään kahteen kirjallisuuslistan teoksista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

1-2 periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vanhanen: 10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista (2004).
2. Pulkkinen: Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehden ulkoasun ja rakenteiden järjestys ja jousto (2008). Myös verkkoversiona
3. Rantanen: Mistä on hyvät lehdet tehty – Visuaalisen journalismin keittokirja (2007).
4. Itkonen: Typografian käsikirja (2003, uudistettu 2007).
Lisäksi harjoitusten yhteydessä jaettava runsas monistemateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Journalistinen työ (Tiedotusoppi)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Ammatilliset opinnot (Tiedotusoppi)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Journalistinen työ (Tiedotusoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö