x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE4310 Geenien ilmentymisen säätely 10 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
BIKE4300 or other advanced studies on molecular biology or molecular genetics.

Osaamistavoitteet

The course will impart advanced knowledge and understanding of the mechanisms and machinery of regulation of gene expression, emphasizing of eukaryotic genes, but also introducing material from studies of plant, fungal genes as well as of bacterial and viral gene expression.

Sisältö

Topics to be covered include the basal transcription machinery and regulation, chromatin and epigenetics, modification and procesing of RNAs, nucleocytoplasmic transport, translational machinery and regulation, RNA interference and RNA turnover, -omics and organellar gene expression. The course will be concept-based rather than methods-based, and it will link mechanistic knowledge to concepts from development, physiology and evolution.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Students have to write six essees (about 1500 words) in the given topics in Finnish or English during the course.

Opetuskieli

englanti, suomi

Finnish in the case all the students can speak Finnish.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Examination max. 30 points and essees max. 30 points, and to pass min. 30 points (1/5).

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lewin's GENES X, Jocelyn E. Krebbs, Elliot S. Goldstein and Stephen T. Kilpatrick, 2011, Chapters 19-30

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Molekyylibiologia (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö