x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE1085 Projektiharjoittelu 5–8 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa

Osaamistavoitteet

Saada käytännön kokemusta bioteknologian tai biotieteiden alan työelämästä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy bioteknologian alan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin esim. kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä.

Toteutustavat

Opiskelija sopii opintojakson suorittamisesta etukäteen harjoittelun vastuuhenkilön kanssa. Projektiharjoittelun pituus on 2-4 kk. IBT:n kesästipendin saaja ei voi suorittaa projektiharjoittelua työskentelyllään IBT:n tutkimusryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Voidaan suorittaa jo ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen tai myöhemmin. Voidaan suorittaa lukukausien aikana tai niiden välissä (joulu- tai kesäloman aikana).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Valinnaiset opinnot (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö