x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE2110 Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Anne Kallioniemi
Edeltävät opinnot
Pääosa aineopinnoista suoritettu.

Yleiskuvaus

Kandidaatintutkintoon liittyvä opinnäytetyö

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa opiskelija käyttämään tieteellistä kirjallisuutta, esittämään asiat tieteellisesti, laatimaan sujuva kirjallinen esitys hyvällä suomen tai englannin kielellä sekä syventää tietämystä jossakin pääaineen erityiskysymyksessä.

Sisältö

Pääsääntöisesti kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Vaihtoehtoisesti tutkielma voi koostua suppeahkosta tutkimusprojektista ja sen raportoinnista.

Toteutustavat

Ennen työn aloittamista opiskelijan tulee keskustella valitsemastaan aiheesta ja tutkielman sisällöstä vastuuhenkilön kanssa sekä ilmoittaa samasta aiheesta mahdollisesti aiemmin tekemänsä kirjalliset työt. Tutkielman laajuuden, rakenteen, kirjoitustyylin ja ulkoasun osalta tulee noudattaa koulutusohjelman kotisivuilla annettuja ohjeita. Lisäksi opiskelija suorittaa tutkielmaan liittyvästä aiheesta kirjallisen kypsyysnäytteen (katso BIKE2111 Kypsyysnäyte 0 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Aineopinnot (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö