x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE2040 Molekyylibiologia 5 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Helena Torkkeli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija molekyylibiologian keskeisimpiin peruskysymyksiin: genomin rakenne, toiminta ja genomin tutkiminen.

Sisältö

Pro- ja eukaryoottisolujen perimän rakenteen, toiminnan ja geenien ilmentymisen säätelyn perusteet. Harjoituksissa/ryhmätöissä tutustutaan yhdistelmä-DNA-tekniikoiden keskeisimpiin menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Viisi välikoetta, harjoitustyöt ja esseetentti. Koko kurssin voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosana muodostuu: harjoitustyöt (20 %), välitentit (30 %) ja esseetentti (50 %) tai kirjatententti (100 %).

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2. periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nelson & Cox, Lehninger (2008): Principles of Biochemistry. luvut 8, 9, 24-28.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Aineopinnot (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö