x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE1010 Solun biologia 7 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa

Yleiskuvaus

Laaja-alainen kurssi biologian perusilmiöiden ymmärtämiseen. Kurssi muodostaa pohjan myöhemmille biokemian, solu- ja molekyylibiologian sekä rakennebiologian opinnoille.

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot solun biologian biokemiallisista sekä solu- ja molekyylibiologisista perusmekanismeista ja –prosesseista.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: solun kemiallinen koostumus ja aineenvaihdunta, perimän rakenne ja toiminta, DNA, geenit ja genomit, geenien ilmentyminen ja sen säätely, proteiinien synteesi ja rakenne, DNA –teknologian perusteet, perustiedot viruksista, solukalvojen rakenne ja toiminta, soluorganellit, soluväliaine, solun tukiranka ja vuorovaikutukset, solusykli ja solujen jakautuminen, solujen erilaistuminen sekä solukuolema ja peruskudokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin jälkeen pidetään kolme erillistä tenttiä, eikä kurssi voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1.-2. periodit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alberts B ym.: Essential Cell Biology, 3. painos, Garland Publishing, Inc, 2010,

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Perusopinnot (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö