x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRS1C Vapaavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja 10 op

Osaamistavoitteet

Erikseen sovittavia opintoja tutkielman alalta.

Sisältö

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko tenttimällä esimerkiksi kahdessa osassa tai kirjoittamalla erikseen sovittavan materiaalin pohjalta kaksi esseetä. Lasten- ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen erikoistumissuunnan aineopinnoissa valinneet voivat suorittaa tässä kohdassa oman tutkimusintressinsä mukaisia opintoja erikseen sovittavalla tavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaa tukevat opinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö