x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA5A Edellisiä tukevia opintoja 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman kiinnostuksensa mukaisesti johonkin kirjallisuustieteen osa-alueeseen ja kehittää ammatillisia valmiuksiaan.

Sisältö

Lasten- ja nuorten kirjallisuuteen erikoistuva suorittaa 5 op ja kohdan A5B.

Luennot, kirjatentit, harjoitustyöt tai osallistuminen seminaareihin. Vapaavalintaisiin opintoihin voi myös kuulua mm. syventävä tutustuminen jonkin kieli- tai kulttuurialueen kirjallisuuteen, luova kirjoittaminen tai naiskirjallisuus.

On suositeltavaa, että osa kohdasta suoritetaan työharjoitteluna ja siitä tehtävänä raporttina. Harjoitteluksi sopii jokin kulttuuritoimen tehtävä. Alan lehdessä julkaistu artikkeli, samoin kuin kirjallisuustieteellisen tekstin suomentaminen voidaan hyväksyä suoritukseksi sopimuksen mukaan.

Laitos järjestää mm. seuraavia harjoittelutehtäviä, joista tiedotetaan laitoksen www-sivuilla.

Seminaarit: järjestelyihin osallistuminen tai esitelmän pitäminen.

Kulttuuritapahtumat: laitos on yhteistyössä mm.
Pentinkulman päivien järjestelyissä.

Julkaisutoiminta: laitoksen julkaisuihin kirjoittaminen, niiden toimittaminen tai taittaminen.

Tutkimusavustaja: projektien ja henkilökunnan tutkimustyön tiedonhaku-, tilastointi- tms. tehtävät.

Toimiminen ainejärjestön hallituksen tehtävissä, jotka hallitus määrittelee.

Kohdassa on mahdollista suorittaa ulkoeurooppalaisen kirjallisuuden lukupaketti (3 op), jossa luetaan
Ashcroft & al.: The Empire Writes Back (1989); Boehmer: Colonial & Postcolonial Literature (1995).

Lisäksi viisi seuraavista:

Aidoo: Muutoksia (1994); Allende: Henkien talo (1982), Coetzee: Foe (1986); Deshpande: Pitkä hiljaisuus (1988); Farah: Karttoja (1986); Ihimaera: Valasratsastaja (1987); Isegawa: Abessinialaiset kronikat (1998); Kincaid: Katoava paratiisi (1983); Mahfouz: Midaqq-kuja (1947); Naipaul: Elämän kuva (2001); Oë: M/T ja kertomus metsän ihmeestä (1986); Pamuk: Nimeni on punainen (2000); Soyinka: Aké – lapsuusvuodet (1981); Takuboku: Syötäviä runoja (1910–12); Tulikärpänen. Filippiiniläisiä novelleja (2001); Xingjian: Sielun vuori (1990).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnainen suuntautuminen ja harjoittelu (Yleinen kirjallisuustiede)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö