x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA4A Kirjallisuusteoreettiset opinnot 3 op

Osaamistavoitteet

Päämääränä on perehtyminen kirjallisuuden käsitteestä käytyyn teoreettiseen keskusteluun sekä teorian sovellutuksiin.

Sisältö

Luento tai kirjallisuutta (3 teosta) sopimuksen mukaan. Ehdotus suoritettavaksi kirjallisuudeksi (muista vaihtoehdoista on mahdollista neuvotella):

Culler : Structuralist Poetics (1975) tai Culler : On Deconstruction (1983) tai Culler : The Literary in Theory (2007) sekä kaksi teosta seuraavista: Allen : Intertextuality (2000); Attridge : The Singularity of Literature (2004); Clark : The Revenge of the Aesthetic (2000); Cohn : Fiktion mieli (1999/2006); Doležel : Heterocosmica (1998); Eagleton : After Theory (2003); Eco : Interpretation and Overinterpretation (1992); Edmundson : Literature against Philosophy, Plato to Derrida (1995); Herman : Story Logic (2002); Jakobson : Language in Literature (1987; sovituin osin,); Lamarque & Olsen : Truth, Fiction, and Literature (1994); Lehtonen : Kyklooppi ja kojootti (1994); Morris : Kirjallisuus ja feminismi (1993/1997); Rapaport : The Theory Mess (2001); Ricoeur : Tulkinnan teoria (1976/2000); Ryan (toim.): Narrative Across Media (2004); Tammi : Kertova teksti (1992); Toolan : Narrative (2001; toinen, uud. painos); Vološinov : Kielen dialogisuus (1929/1997); Widdowson : Literature (1999).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkimisen taidot (Yleinen kirjallisuustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö