x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA3 Periodit, lajit ja tyylit 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää kirjallisuushistoriallista ja lajiteoreettista tuntemustaan tutustumalla tarkemmin johonkin kirjallisuuden aikakauteen, lajityyppiin tai tyylisuuntaan kuuluvaan kaunokirjallisuuteen.

Sisältö

Luento tai esseesuoritus ja siihen liittyvää teoreettista tai kaunokirjallisuutta. Suoritustavoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Esimerkkejä suoritettavasta teoriakirjallisuudesta: Dubrow : Genre (1982); Fowler : Kinds of Literature (1982); Frow : Genre (2005); Duff (toim.): Modern Genre Theory (1999); Mäntynen & Shore & Solin (toim.): Genre – tekstilaji (2006; sovituin osin); Todorov : Genres in Discourse (1990).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö