x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA2B Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 3 op

Osaamistavoitteet

Ks. kohta A2.

Sisältö

Luennot tai kirjallisuuden tenttiminen seuraavasti:
Kolme seuraavista: Auerbach : Mimesis (1946/1992); Bahtin : Dostojevskin poetiikan ongelmia (1963/1991); Barthes : S/Z (1970/1974); Booth : The Rhetoric of Fiction (1961); de Man : Blindness and Insight (1971); Eco: The Limits of Interpretation (1990); Fetterley : The Resisting Reader (1978); Fish : Is There a Text in This Class? (1980); Genette : ”Discours du récit”/ Figures III (1972; Narrative Discourse); Greenblatt : Renaissance Self-Fashioning (1980); Hamburger : Die Logik der Dichtung (1957; The Logic of Literature); Iser : Der implizite Leser (1972; The Implied Reader); Jameson : The Political Unconscious (1981); Lukács : Der historische Roman (1936-1937; The Historical Novel); Moi: Sukupuoli/teksti/valta. Feministinen kirjallisuusteoria (1985); Pesonen & Suni (toim.): Venäläinen formalismi (2001); Stanzel: Theorie des Erzählens (1982; A Theory of Narrative 1984); Watt : The Rise of the Novel (1957); Wellek & Warren : Kirjallisuus ja sen teoria (1949/1969).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö