x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA2A Kirjallisuustieteen kehityslinjoja 2 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede

Osaamistavoitteet

Ks. kohta A2.

Sisältö

Luennot tai kirjallisuuden tenttiminen seuraavasti:
Kaksi seuraavista: Doležel : Occidental Poetics (1990); Eagleton : Kirjallisuusteoria (1983/1996; toinen painos); kirjallisuusteorian kehitystä antiikista nykypäivään kartoittava artikkelivalikoima (saatavana tentaattorilta).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö