x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 3 op

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kirjallisuuden poetiikan peruskäsitteisiin, tieteenalan historiaan ja nykysovelluksiin.

Vastuuoppiaine: Yleinen kirjallisuustiede.

Sisältö

Luennot tai kirjallisuutta: Alanko & Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (2001); Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari: Runousopin perusteet (1990), Viikarin osuus "Lyriikan runousoppia"; Rimmon-Kenan: Kertomuksen poetiikka (1983/1991).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö