x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIS6 Valinnaisia syventäviä opintoja 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ammatillisen osaamisen lisääminen.

Sisältö

Kurssin suorittamistavasta sovittava professorin kanssa. Mahdollisia tapoja: harjoittelu (esim. kulttuurihallinnossa, arkistotyössä tai yksikössä), tutkimusnäkökulman syventäminen (esim. tieteellisesti problematisoivat harjoitustyöt tai kirjatentti), osallistuminen tieteellisiin seminaareihin, artikkelin kirjoittaminen, tieteellisen tekstin kääntäminen tai toimittaminen, kirjailijahaastattelu, muu sovittava harjoitustehtävä tai järjestetty kurssi vastaten kohtaa A4.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Suomen kirjallisuus)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö