x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät 3 op

Osaamistavoitteet

Selvittää käytännönläheisesti ja oivallusten kautta, mitä mahdollisuuksia kirjallisuudentutkimuksen eri suuntausten ja metodien soveltaminen tekstejä analysoitaessa tarjoaa.

Sisältö

Pääaineopiskelijoita suositellaan suorittamaan kohta harjoituskurssina toisena opiskeluvuonna ennen proseminaaria; kirjatenttinä suorittamisesta pääaineopiskelijan on neuvoteltava etukäteen jakson vastuuopettajan kanssa. Sivuaineopiskelijoille paikkoja harjoituskurssilla on rajoitetusti, joten he suorittavat kohdan pääsääntöisesti tenttimällä teoksen Koskela & Rojola: Lukijan ABC-kirja (1997/2000) sekä valikoiman tutkimusartikkeleita, jotka on lueteltu oppiaineen www-sivuilla ja digitoitu verkkoon yhteistyössä yliopiston kirjaston kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kirjallisuus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö