x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIA1 Kirjallisuus- ja kulttuuriteoria 3 op

Osaamistavoitteet

Laajentaa kirjallisuus- ja kulttuuriteoreettista tietämystä.

Sisältö

Luennot tai kirjallisuutta kaksi seuraavista: Cohn: Fiktion mieli (2006); Eagleton: Kirjallisuusteoria (2., uudistettu painos 1997); Sevänen, Saariluoma & Turunen (toim.): Taide modernissa maailmassa (1991); Sevänen: Taide instituutiona ja järjestelmänä (1998).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kirjallisuus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö