x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK17 Dialogitulkkaus 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii suhtautumaan luontevasti tulkkaustilanteisiin, saa käsityksen viestin välittymisestä tulkatuissa puhetilanteissa, kehittää tulkkaustaitojaan ja oppii tuottamaan selkeää ja tarkkaa puhetta sekä kehittämään muistin toimintoja ja konsekutiivitekniikkaa.

Sisältö

Toimiminen dialogitulkin ja tulkattavan keskustelijan rooleissa. Toimeksiantoon valmistautuminen, tulkkausharjoitukset opetustilassa ja kenttätilanteissa, palautteen antaminen ja hyödyntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

sovitaan kurssin yhteydessä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö