x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEPK3S Puhevalmius I 2 op

Osaamistavoitteet

Tyydyttävän suullisen kielitaidon saavuttaminen.

Sisältö

Arkipäivän puhetilanteet, sanavaraston laajentaminen, nopean reagointivalmiuden harjoittelu erilaisissa puhetilanteissa. Vastaa venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksoa SLAFP100 Keskusteluharjoitukset.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, keskustelutaito.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö