x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEP1 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on taito soveltaa luennoilla hankkimiaan tietoja konkreettisissa käännöstehtävissä.

Sisältö

Yleisluonteisten tekstien kääntämiseen liittyviä harjoituksia

Opetuskieli

suomi

Oppiainekohtainen opetus järjestetään suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitusten tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö