x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAAK2 Kulttuuritietous II 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (saksa)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Tiedollisen perustan kehittäminen kulttuurienvälisiin viestintätilanteisiin.

Sisältö

Saksa liittovaltiona ja kulttuurialueena, vertailu Suomeen. Normit, tavat, ajatusmaailma, arkipäivän käytännöt ja perinteet. Tiedonhaun, tiedon esittämisen ja julkisen esiintymisen harjoittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö