x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAA1 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin / harjoitukset 2 op

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjoittaa luennoilla oppimiaan asioita käytännön harjoituksissa.

Sisältö

Lyhyiden puhejaksojen tulkkausta erilaisissa puhetilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö