x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS34 Monikielinen poliisi- ja oikeustulkkausseminaari 6 op

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu poliisi- ja oikeustulkkaukseen toimialana, saa käsityksen poliisi- ja oikeustulkkauksen periaatteista ja käytänteistä sekä saa valmiudet toimia poliisi- ja oikeustulkkina.

Sisältö

Poliisi- ja oikeustulkkauksen käytänteisiin ja eri aihealueisiin tutustuminen, poliisi- ja oikeustulkkauksen erityiskysymyksiin ja terminologiaan perehtyminen sekä toimiminen poliisi- ja oikeustulkin ja tulkattavan roolissa opiskelutilassa ja kenttätilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 42 t 0 t

Lisäksi ryhmätyö

Opetuskieli

suomi, englanti, saksa, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin ja ryhmätyöhön.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö