x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS32 Prima vista -harjoitukset 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Aineopintojen tulkkauskurssit

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii prima vista -menetelmän.

Sisältö

Syvällinen perehdyttäminen prima vista -menetelmään ja prima vista -harjoituksia B-työkieleltä A-työkielelle sekä A-työkieleltä B-työkielelle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö