x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS31 Toimeksiantoon valmistautumisen tekniikka 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Aineopintojen tulkkauskurssit

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ennakoimaan tulkkaukseen liittyviä yllätystilanteita sekä ennaltaehkäisemään niitä, työstämään tulkkausmateriaaleja sekä käsittelemään toimeksiantoihin liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Erilaisten toimeksiantojen ja tulkkaustilanteiden analysointi, tulkkausmateriaalin työstäminen, yllätystilanteiden ja jännitystilojen käsittely. Valmistautumistekniikkaan liittyviä harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Lisäksi ryhmätyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin ja ryhmätyöhön

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö