x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUSM2 Johdatus tulkkauksen teoriaan 4 op

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen siitä, mitä tulkkauksen eri osatekijöitä on tutkittu, kuinka paljon tulkkausta on tutkittu ja millaisia menetelmiä tutkimuksissa on käytetty. Opiskelija oppii löytämään tulkkausteoreettista tietoa ja arvioimaan sitä käytännön, koulutuksen ja oman tutkimusaiheen kannalta.

Sisältö

Kirjallisuuden esittelyä, tiedonhaun soveltamista, referoimista ja lukemista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento ja kirjallinen tai suullinen kuulustelu TAI kirjatentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tai suulliseen kuulusteluun TAI kirjatenttiin

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö