x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS23 Suomentamisseminaari 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan syvällisesti kaunokirjallisen kääntämisen ongelmiin. Kurssi yhdistää kääntämisen teoriaa ja käytäntöä vaativissa kaunokirjallisissa käännöstehtävissä, joiden avulla opiskelijoiden äidinkielen taito hioutuu: kieli herkistyy ja kirjoittamisen ja lukemisen taitoon tulee tarkkuutta.

Sisältö

Opintojakson aikana tuotetaan kaksi julkaisukelpoista kaunokirjallista suomennosta, novelli ja runo. Opiskelijat toimivat toistensa parilukijoina. Lisäksi kaikki opiskelijat lukevat toistensa käännökset ja kommentit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Käännökset, kommentit ja keskustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu käännöksien ja niiden kommenttien tekemiseen.

Lisätietoja

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään toinen seminaareista TRMUS23 ja TRMUS24.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö