x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS22 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kaunokirjallisten tekstien kääntämiseen käytännössä.

Sisältö

Kurssilla keskustellaan kaunokirjallisen kääntämisen moninaisuudesta ja harjoitellaan erityyppisten kaunokirjallisten tekstien kääntämistä. Näiden lisäksi kukin opiskelija valmistelee itsenäisen kaunokirjallisen käännöstyön ja sen kommentin. Käännettävistä teksteistä sovitaan opettajan kanssa etukäteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Käännökset, kommentit ja keskustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu käännöksien ja niiden kommenttien tekemiseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö