x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENS6 Tekniikan käännösviestinnän seminaari englanti - suomi 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ammatti- ja erikoiskielistä käännösviestintää, tuntee em. viestinnän toimintaympäristöjä ja osaa arvioida kriittisesti ammatti- ja erikoiskielisiä käännöksiä.

Sisältö

Temaattisen lähestymistavan kautta opitaan tuottamaan ja tarkastelemaan erikois- ja ammattikielisten tekstien käännöksiä sekä soveltamaan mm. opittuja termityön, projektinhallinnan, tiimityön ja käyttäjälähtöisen viestinnän taitoja vaativien käännösten laatimiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustöihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan artikkeleita ja kirjallisuutta: Byrne, Jody 2006: Technical Translation. Usability Strategies for Translating Technical Dokumentation. (Springer)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö