x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS14 Johdatus tekniseen dokumentointiin 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa itselleen kokonaiskuvan teknisestä viestinnästä ja oppii arvioimaan ja tuottamaan suomenkielistä, käyttäjäystävällistä dokumentaatiota.

Sisältö

Tekninen viestintä ammattina ja tieteenalana, kohderyhmäanalyysi, alan lainsäädäntö, suomenkielisten teknisten dokumenttien analysoiminen ja toteuttaminen. Erityiskohteena käyttöohjetekstit.

Toteutustavat

Opiskelija osallistuu erikseen ilmoitettaviin opintojakson TRENST1 opetustilaisuuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö