x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENS3 Auktorisoitu kääntäminen II (englanti - suomi) 4 op

Osaamistavoitteet

Valmius havaita ja ratkaista yleisten asiakirjojen kääntämiseen liittyvät ongelmat, alan säädösten, ohjeiden ja hakuteosten tuntemus ja käyttötaito, taito laatia laillisesti päteviä käännöksiä, oikeudellisen vastuun tiedostaminen.

Sisältö

Tutustuminen asianomaiseen lakiin ja asetukseen sekä viranomaisohjeisiin, yleisten asiakirjojen kontrastiivinen tarkastelu ja systeeminen tulkinta, virallisen kääntämisen menetelmät, lähteiden käyttö, käännösten laatiminen case-harjoituksina ja käännösten käsittely seminaari-istunnoissa sekä mahdollisen korjatun version hyväksyttäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarityöskentely ja hyväksytyt harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö