x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUSM6 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 2–4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita työelämään tarjoamalla tietoa työelämän vaatimuksista ja käytännöistä monesta eri näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään muun muassa tekijänoikeuksia, yrittäjyyden erilaisia muotoja, verotusta, vakuutuksia, hinnoittelua, markkinointia, sopimuskysymyksiä ja edunvalvontaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu luennoille osallistumiseen sekä luentojen perusteella kirjoitettuun oppimispäiväkirjaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helin, I., Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän uudistettu opas. 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö