x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Antaa valmius tuottaa itsenäistä tieteellistä tietoa ja raportoida siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Pro gradu -työhön, tutkimusprosessiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen tarvittavien valmiuksien hankkiminen ja kehittäminen. Tutkielmatyöskentelyn perusteet: tutkimusprosessin vaiheet, tutkimussuunnitelma, tiedonhankinta, kriittinen ajattelu, tutkimusraportti. Seminaari kestää yhden lukuvuoden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu seminaariin osallistumiseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö