x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEPK4S Kielioppi 6 op

Osaamistavoitteet

Omaksua venäjän normatiivinen peruskielioppi.

Sisältö

Perehdytään normatiivisen kieliopin teoriaan ja käytäntöön. Opintojakso vastaa venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksoa SLAFP101 Kielioppi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osakokeiden keskiarvon perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alestalo, M. - Hämäläinen, E., Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
TRVEPK4S Kielioppi
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö