x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEPK6 Maantuntemus I 4 op

Osaamistavoitteet

Hankkia perustiedot venäjän historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Perehtyminen erityisesti Venäjän 1800-luvun ja 1900-luvun historiaan ja kulttuuriin. Vastaa venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksoa SLAFP108 Venäjän historia ja kulttuuri.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen tentti ja essee erikseen sovittavasta aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5. Arvostelu kokonaistyöskentelyn perusteella, tentin suoritustaso ja esseen laatu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luukkanen, A., Neuvostojen maa. Neuvostoliiton historia 1917-1991. 2004.
Hellberg-Hirn, E., Soil and Soul. The symbolic World of Russianness. 1998.
Egorov, B.F., Iz istorii russkoj kul'tury. Cast' V (XIX vek). 1996.
Pesonen, P., Venäjän kulttuurihistoria. 1999.
Lotman, Ju., Očerki po russkoj kul´ture XIX veka. Stat´i po tipologii i istorii russkoj kul'tury. s. 13-389.
Luukkanen, A., Hajoaako Venäjä?. 2001. s. 9-155.
Nuorluoto, J., Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. 2003.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö