x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAT05 Teksti- ja sanastoharjoitukset 4 op

Osaamistavoitteet

Saksan kielen luku- ja tekstinymmärtämistaito kehittyvät, sanavarasto laajenee ja tekstin analysointi tulee tutuksi.

Sisältö

Eri tekstilajien lukemista ja analyyttista tarkastelua, tekstinymmärtämisharjoituksia, sanaston työstämistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, saksa (Käännöstiede (saksa))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö