x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENP1 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on taito soveltaa luennoilla hankkimiaan tietoja konkreettisissa käännöstehtävissä.

Sisältö

Yleisluonteisten tekstien kääntämiseen liittyviä harjoituksia

Opetuskieli

suomi

Oppiainekohtainen opetus järjestetään suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö