x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS7 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisten virkatekstien erityispiirteisiin ja niiden analysoinnin työkaluihin sekä oppii tuntemaan institutionaalisten tekstien synty- ja käännösprosesseja ja käyttötarkoituksia.

Sisältö

Luentoja ja harjoituksia institutionaalisista tekstilajeista ja niiden analysoinnista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus: Hiidenmaa Pirjo, Heikkinen Vesa, Tiililä Ulla: Teksti työnä, virka kielenä, Gaudeamus 2000. Koskinen Kaisa: Translating Institutions. An Ethnographic Study of EU Translation, St. Jerome 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö