x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS21 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija saa käsityksen kaunokirjallisen kääntämisen erityispiirteistä ja oppii kiinnittämään huomiota esteettiseen lukemistapaan ja soveltamaan sitä.

Sisältö

Luentoja, keskustelua ja esimerkkejä kaunokirjallisesta kääntämisestä. Kurssilla pohditaan mm. genren vaikutuksia kääntämiseen ja kääntäjän ja kustannustoimittajan välistä suhdetta sekä visuaalisen ja auditiivisen informaation vaikutuksia kuvakirjan kääntäjän tulkintaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen kuulusteluun sekä harjoitustehtävän/-tehtävien tekoon tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuskuulusteluun.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Oittinen, R., Kääntäjän karnevaali. Tampere University Press 1995; Oittinen, R., Kuvakirja kääntäjän kädessä. Lasten Keskus 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö