x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS20 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy audiovisuaalisen kääntämisen eri osa-alueisiin sekä av-kääntämisen tutkimukseen.

Sisältö

Luentoja audiovisuaalisen kääntämisen käytännöistä, av-kääntäjän työstä ja av-kääntämisen tutkimuksesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan sekä harjoitustehtävän/-tehtävien tekoon tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuskuulusteluun.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Oittinen, R. ja Tuominen, T., Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press 2007;  Díaz Cintas, J. ja Remael, A., Audiovisual Translation: Subtitling. St. Jerome Publishing 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö