x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita 2–10 op

Yleiskuvaus

Vapaaehtoinen.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen käännöstieteen keskeisiin klassikkoteksteihin.

Sisältö

Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Opintojakson voi suorittaa haluamassaan laajuudessa. Opiskelija valitsee oppimateriaaliluettelosta 1-5 teosta, 2 op/teos.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nida, E. A., Toward a Science of Translating. Brill 1964; Reiß, K. & Vermeer, H. J., Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Niemeyer 1984; Bassnett, S. & Lefevere, A. (toim.), Translation, History and Culture. Pinter 1990; Toury, G., Descriptive Translation Studies and beyond. Benjamins 1995; Catford, J.C., A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford University Press 1965; Venuti, L., The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. Routledge 1998; Vinay, J-P. & Darbelnet, J., Stylistique Comparée du français et de l’anglais. Didier 1958; Holz-Mänttäri, J., Translatorisches Handeln, Theorie und Methode. Suomalainen tiedeakatemia 1984.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opintojaksot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö