x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUAK10 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria 4 op

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käännöstieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen ja hankkii valmiuksia kandidaatintutkielman kirjoittamiselle.

Sisältö

Opiskelija perehtyy itsenäisesti kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen teoreettisiin kysymyksiin ja metodologiaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee on kriittinen referaatti yhdestä teoksesta, joka valitaan B-työkielen mukaan alla olevista vaihtoehdoista. Esseen voi kirjoittaa A- tai B-työkielellä. Sen laajuus on 6-10 sivua. Kirjallista tenttiä varten alla olevista vaihtoehdoista valitaan tentittäväksi kaksi teosta.

B-työkieli englanti:
Snell-Hornby, Mary: The Turns of Translation Studies. Benjamins.
Pöchacker, Franz: Introducing Interpreting Studies. Routledge. 2004.

B-työkieli saksa:
Prunc, Erich 2007. Entwicklungslinien der Translationswissenschaft.
Risku, Hanna 2004. Translationsmanagement. Interkulturelle Fachkommunikation im Informationszeitalter.
Pöchhacker, Franz 2000. Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen.

B-työkieli venäjä:
Garbovskij N.K. 2007. Teorija perevoda. Moskva: MGU.
Komissarov V.N. 1999. Sovremennoe perevodovedenie. Kurs lekcij. Moskva: ETS.

Kirjatenttiin luetaan B-työkielisen teoksen lisäksi:
Mauranen, Anna & Jantunen Jarmo H. (toim.) 2005. Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu esseeseen tai kirjalliseen tenttiin.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

B-työkielten (en, sa, ve) professorit ottavat vastaan kyseisen opintojakson suoritukset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö