x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEP10 Perusopintojen täydennysjakso 3–5 op

Osaamistavoitteet

Täydennysjakson tavoitteena on kerrata luonnollisen kielen rakenteellista kuvausta ja syventää näkemystä kielen yleisistä ominaisuuksista.

Sisältö

Ihmiskielen funktiot, rakenne ja suhde yksilön ja kulttuurin ominaispiirteisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen (kirjallisuus sovitaan aina erikseen tentaattorin kanssa): esim. F. de Saussure, Cours de linguistique générale (myös käännöksinä) (1,5 op); E. Sapir, Language (1,5 op); G. Lakoff & M. Johnson, Metaphors we live by (2 op); J. Aitchison, Seeds of Speech (1 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö