x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEP04 Semantiikan ja pragmatiikan peruskurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa perusvalmiudet kielellisen merkityksen ja kielen eri käyttöfunktioiden tarkasteluun.

Sisältö

Luennot ja harjoitukset, joilla käydään läpi leksikaalisen semantiikan, lausesemantiikan ja pragmatiikan keskeisiä periaatteita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: J. Saeed, Semantics, luvut 1-8 ja J. Verschueren, Understanding Pragmatics tai vaihtoehtoisesti G. Yule, Pragmatics.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö