x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEP03 Syntaksin peruskurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa perustyökalut luonnollisen kielen lauserakenteen ja lausefunktioiden analysointiin.

Sisältö

Luennot ja harjoitukset, joissa perehdytään lauseenjäsennykseen sekä lausekerakenteen dependenssin ja argumenttirakenteen analyysiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: M. Tallerman, Understanding Syntax tai R. Van Valin, An Introduction to Syntax, luvut 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö