x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEP02 Fonologian ja morfologian peruskurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa perustyökalut kielen äänne- ja muotorakenteen analysointiin.

Sisältö

Luennot ja harjoitukset, joissa perehdytään foneemi- ja morfeemianalyysin käsitteelliseen taustaan ja harjoitellaan analyysiä pienten aineistoesimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentotentti ja kotitehtävät tai kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: D. Odden, Introducing Phonology, luvut 2-6; M. Haspelmath, Understanding Morphology.


Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö