x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEP01 Kielitieteen tutkimusalat ja historia 3 op
Vastuutaho
Yleinen kielitiede
Vastuuhenkilö
yleisen kielitieteen lehtori

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa yleiskuvan kielitieteen historiasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään erityisesti 1800- ja 1900-lukujen kielitieteellisiin suuntauksiin ja keskeisiin kielentutkijoihin. Kurssi esittelee kielentutkimuksen taustaoletuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentotentti tai luentopäiväkirja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen:

R.H. Robins, A Short History of Linguistics (2 op)

P. Matthews, A Short History of Structural Linguistics (1 op)

G. Sampson, Schools of Linguistics (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö