x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONEP07 Fonetiikan tutkimusmenetelmät 3 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastuuhenkilö
Michael O'Dell
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tutustuminen fonetiikan tutkimuksen periaatteisiin ja keskeisimpiin menetelmiin

Sisältö

Luennot ja harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
osallistumisen ja loppuraportin perusteella

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö